2002 Geg 9

Priimtas LR Antstolių įstatymas.

Priimtas LR Antstolių įstatymas. Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d., išskyrus 2 straipsnio 2 ir 3 dalis, 4, 5, 8, 9, 17, 18, 20, 26, 41, 42, 50 straipsnius. Šie straipsniai ir dalys įsigalioja nuo Antstolių įstatymo paskelbimo ir taikomi su Antstolių įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatyme numatytomis išlygomis.