Paslaugos

Visų rūšių įmonių steigimas, reorganizavimas ir likvidavimas

Steigiame, reorganizuojame ir likviduojame visų rūšių įmones:

  • akcines (uždarasias akcines) bendroves,
  • individualias (personalines) įmones,
  • bendras įmones,
  • viešąsias įstaigas,
  • visuomenines organizacijas, fondus, asociacijas,
  • tikrąsias ir komaditines ūkines bendrijas.

Galime atlikti tik pagrindinį registravimą (iki įmonės pažymėjimo gavimo) arba atlikti ir kitus darbus (antspaudo gamyba, registravimas „Sodroje“ ir VMį ir t.t.).

Skolų išieškojimas

Išieškome debitorinius įsiskolinimus (skolas) derybų ir teismo keliu mažiausiomis sąnaudomis.
Galimas reikalavimo teisės perėmimas.

Tesinių dokumentų rengimas ir analizė

Rengiame, analizuojame ir vertiname visų rūšių sutartis.
Rašome ieškininius pareiškimus, pareiškimus, skundus, prašymus, pretenzijas ir t.t.
Padedame paruošti dokumentus teismui.

Akcininkų susirinkimų organizavimas

Organizuojame akcininkų susirinkimus, ruošiame darbotvarkæ. Vedame sussirinkimus, konsultuojame. Registruojame susirinkimų sprendimus, tvarkome dokumentaciją.
Giname akcininkų arba įmonės vadovų teises, atsovaujame jų interesus visose instancijose.

Atstovavimas bylose

Atstovaujame visų rūšių civilinėse bylose visose teismo instancijose.
Ruošiame dokumentus teismui.
Aiškiname teismo priimtus sprendimus ir nutartis.

Teisinės konsultacijos

konsultuojame visose teisės srityse (išskyrus baudžiamąją teisę):

  • civilinė teisė (sutartiniai santykiai, žala, paveldėjimas…),
  • administracinė teisė (valdininkų veiksmai, policijos nuobaudos…),
  • šeimos teisė (globa, skyrybos…),
  • darbo teisė (darbuotojų teisės ir garantijos, darbdavio teisės…).