Lie 18

Patvirtintas naujasis LR Civilinis kodeksas…

Patvirtintas naujasis LR Civilinis kodeksas nuosekliai ir išsamiai reguliuojantis civilinius ir šeimos santykius. Kodeksas įsigaliojo nuo 2001-07-01.